ORGANIZATIONAL STRUCUTRE

Friday, 21/08/2020 11:28

Administrative Council
1. President of the Administrative Council/ Director of the Institute
Associate Professor, Dr. Ngo Minh Thuy
Expert in Language, Culture and Education
Former Vice President of University of Languages & International Studies, Vietnam National University, Hanoi
2. Member of the Administrative Council/ Vice Director of the Institute
Ms. Ngo Thi Minh Ngoc, M.J.
Expert in Legal Studies
Former Deputy Chief Judge of the High People’s Court of Hanoi
3. Vice Director of the Institute
Associate Professor, Dr. Nguyen Thi Bich Ha
Expert in Language and Education
Former Dean of the Faculty of Japanese, Foreign Trade University

Huy Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ VOV2 HỆ THỐNG GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO QUỐC GIA