BAN PHÁP CHẾ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC

Thứ Sáu, 29/03/2024 10:00
1. Trưởng ban: NGÔ TỰ LỰC
2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng điều khoản hợp đồng, nội dung các chương trình, dự án liên kết hợp tác với các tổ chức, đối tác.
- Thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng các văn bản được ban hành của Viện.
- Tham mưu cho Viện trưởng các nội dung liên quan đến thể chế và pháp luật.


 
Huy Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ VOV2 HỆ THỐNG GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO QUỐC GIA JF ACECOOK VAJA HEID NUI TRUC VIJACA dhnn thpt bac ha