Chính sách mới về giáo dục năm 2021

Thứ Hai, 19/04/2021 09:58
Năm 2021 có 07 chính sách mới quan trọng về giáo dục mà mọi giáo viên, học sinh và phụ huynh cần biết.
  1. Đổi mới chương trình, sách giáo khoa lớp 2, lớp 6
Theo lộ trình, năm học 2021 - 2022 học sinh lớp 2 và lớp 6 trên cả nước sẽ thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88/2014/QH13, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 51/2017/QH14.
Hiện nay, các bộ sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 đang trong quá trình thẩm định. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo vô cùng chú trọng khâu lấy ý kiến của giáo viên bằng việc ban hành một số Công văn yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức góp ý sách giáo khoa mới trước.
Theo Công văn 5103/BGDĐT-GDTrH, giáo viên sẽ tham gia 03 đợt góp ý về mẫu sách giáo khoa của các nhà xuất bản trước khi in và phát hành.
 
  1. Xóa bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với giáo viên
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với Bộ Nội vụ để thống nhất về xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với giáo viên nằm trong kế hoạch rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của bộ.
Cụ thể, các yêu cầu này nằm trong Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập.
 
  1. Học sinh vi phạm kỷ luật không còn bị đuổi học
Dự kiến, năm 2021, dự thảo Thông tư mới quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh phổ thông thay thế Thông tư 08/TT năm 1988 sẽ được thông qua.
Theo đó, dự thảo Thông tư mới đã đưa ra các biện pháp "kỷ luật tích cực" và các hình thức kỷ luật mới thay thế các hình thức kỷ luật trước đây mang tính phê bình, bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, ảnh hưởng xấu đến thể chất và tinh thần của học sinh.
Theo dự thảo, mức kỷ luật cao nhất áp dụng trong theo nhà trường là "tạm dừng học tập trên lớp” thay vì "đuổi học" như trong quy định hiện hành. Như vậy, nếu Thông tư mới được thông qua, học sinh vi phạm kỷ luật sẽ không còn bị đuổi học.
 
  1. Tăng tuổi nghỉ hưu cho giáo viên
Từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của giáo viên sẽ tăng dần qua các năm. Cụ thể, khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định:
Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.
Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp giáo viên có thể nghỉ hưu trước tuổi quy định như: giáo viên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn bao; giáo viên bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%...
 
  1. Học sinh lớp 10 được học Luật An ninh mạng
Từ 11/01/2021, Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT sẽ chính thức có hiệu lực.
Theo đó, Luật An ninh mạng là một trong những nội dung học của môn giáo dục quốc phòng và an ninh. Cụ thể, học sinh phải đạt được các yêu cầu là:
- Nêu được một số khái niệm cơ bản về mạng, an ninh mạng, bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường không gian mạng; nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng;
- Bảo mật được thông tin cá nhân, cảnh giác trước những thủ đoạn xâm nhập, phát tán mã độc, thông tin giả trên mạng...
 
6. Công nhận hình thức dạy học trực tuyến (online)
Năm 2020, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, 24 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước không thể đến trường học tập. Với chủ trương “tạm dừng đến trường, không ngừng việc học”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục dạy học qua internet.
Dựa trên kinh nghiệm dạy học trực tuyến trong thời gian vừa qua, Bộ đã xây dựng dự thảo Thông tư về tổ chức dạy học trực tuyến đối với cơ sở giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Thông tư mới sẽ sớm hoàn thiện và ban hành trong năm 2021.
 
  1. Người đi học cử tuyển không được quá 22 tuổi
Đây là một trong những tiêu chuẩn chung về tuyển sinh theo chế độ cử tuyển quy định tại Nghị định 141/2020/NĐ-CP. Cụ thể, tiêu chuẩn chung để tuyển sinh theo chế độ cử tuyển là:
- Không quá 22 tuổi tính đến năm tuyển sinh, có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành (trước đây là không quá 25 tuổi);
- Thường trú từ 05 năm liên tục trở lên tính đến năm tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; có cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi (hoặc có một trong hai bên là cha đẻ hoặc mẹ đẻ, cha nuôi hoặc mẹ nuôi), người trực tiếp nuôi dưỡng sống tại vùng này;
- Đạt các tiêu chuẩn sơ tuyển đối với các ngành, nghề có yêu cầu sơ tuyển.
Như vậy, năm 2021 sẽ là một năm đổi mới mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục. Những thay đổi này phần lớn mang tính tích cực và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
Học trực tuyến – các góc nhìn

Học trực tuyến – các góc nhìn

Những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và sự ra đời của mạng internet đã đem lại cho con người nhiều ứng dụng tiện ích. Trong đó, học trực tuyến, học qua mạng (elearning/online) trở thành một phương pháp giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lực cho xã hội, đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh Covid -19 hoành hành ở nhiều nước trên thế giới thì học trực tuyến trở thanh giải pháp tối ưu. Đối với Việt Nam, đây còn là một hình thức tiến hành công nghiệp hóa giáo dục theo hướng phát triển, hiện đại.
CLEF xin tổng hợp những quan điểm, đánh giá về việc học trực tuyến qua bài viết dưới đây.
Bài học về phát triển nhân lực của một số nước trên thế giới

Bài học về phát triển nhân lực của một số nước trên thế giới

Trong xã hội hiện đại, nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất đối với sự phát triển của bất kì từ tổ chức cho đến quốc gia, dân tộc nào, bởi phải có những con người đủ khả năng, trình độ mới khai thác tốt các nguồn lực khác. Chính vì thế, nhiều nước trên thế giới đã có những chính sách phát triển nguồn nhân lực trong nước và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ các nước khác.
Đầu tư giáo dục ở một số quốc gia

Đầu tư giáo dục ở một số quốc gia

Chất lượng giáo dục là một trong những tiêu chí chi phối sự tiến bộ của cá nhân, hoặc một xã hội, cũng như sự phát triển của cả một quốc gia. Do vậy, một đất nước có tỷ lệ đầu tư cao vào giáo dục chắc chắn sẽ tạo nên sự khác biệt trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng có nhận thức đầy đủ và đầu tư cho lĩnh vực giáo dục một cách hiệu quả. CLEF xin chia sẻ bài tổng hợp thông tin về một số quốc gia ở châu Á và châu Âu có mức đầu tư vào giáo dục lớn nhất thế giới để thấy được tầm quan trọng của lĩnh vực này đối với sự phát triển của mỗi quốc gia.
Chính sách mới về giáo dục năm 2021

Chính sách mới về giáo dục năm 2021

Năm 2021 có 07 chính sách mới quan trọng về giáo dục mà mọi giáo viên, học sinh và phụ huynh cần biết.
Cử nhân được học nghiệp vụ sư phạm để làm giáo viên

Cử nhân được học nghiệp vụ sư phạm để làm giáo viên

Từ ngày 22/5, người tốt nghiệp đại học muốn làm giáo viên THPT sẽ được học tiếp 34 tín chỉ để lấy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
Huy Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ VOV2 HỆ THỐNG GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO QUỐC GIA