Những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo ở Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động mãnh mẽ đến sự phát triển đất nước, đến mọi khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó giáo dục. Bài viết sau đây của GS.TS. Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam sẽ phân tích những bất cập hiện nay của giáo dục nước ta trong quá trình tiếp cận cuộc cách mạng tri thức, đồng thời gợi ý những việc cần phải làm để đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng 4.0.

E-learning ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Để đáp ứng nhu cầu về giáo dục, đào tạo, mô hình đào tạo trực tuyến (E-Learning) đã ra đời, đáp ứng xu thế hội nhập về giáo dục, đào tạo của Việt Nam. Trên cơ sở tổng quát về hệ thống E-Learning hiện nay, bài viết nêu bật vai trò quan trọng của mô hình đào tạo này đối với phong trào xã hội học tập ở Việt Nam.

PGS.TS Ngô Minh Thủy – Tấm gương học tập không ngừng nghỉ

Nhân ngày 20/11, Báo Xây dựng điện tử có một số bài viết về các nhà giáo Việt Nam. Trang web của CLEF xin giới thiệu bài viết về PGS. TS. Ngô Minh Thủy- Chủ tịch Hội dồng quản lý Viện/ Viện trưởng CLEF.

Những hành vi vi phạm Luật an ninh mạng

Luật an ninh mạng được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 12/6/2018. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Phát triển giáo dục đại học Việt Nam trong kỷ nguyên cách mạng 4.0

Giáo dục đại học có tác dụng trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, con người luôn là vấn đề cốt lõi để phát triển khoa học – công nghệ, nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, từ đó tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước. Bài viết tập trung nêu rõ quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời đề xuất về giải pháp bảo đảm phát triển giáo dục – đào tạo trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0.

Chính phủ quy định lộ trình miễn học phí bậc THCS

Nghị quyết 29 quy định Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục bắt buộc 9 năm sau năm 2020 nên học sinh THCS sẽ được miễn học phí.

Chỉ 15 đại học đủ điều kiện thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ

GDVN- Ngày 8/9, Bộ Giáo dục thông qua đề án của Đại học Quy Nhơn về việc tổ chức thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Huy Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ VOV2 HỆ THỐNG GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO QUỐC GIA