TS. Ngô Tự Lập

Chủ tịch Hội Đồng Khoa Học

PGS. TS Ngô Minh Thủy

Phó Chủ tịch thường trực Hội Đồng Khoa Học

GS. Nguyễn Khang

Cố vấn cao cấp/ thành viên Hội đồng khoa học

PGS. TS Hoàng Anh Thi

Thành viên Hội Đồng Khoa Học

PGS. TS Lê Hùng Tiến

Thành viên Hội Đồng Khoa Học

1
Huy Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ VOV2 HỆ THỐNG GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO QUỐC GIA