GS. TS. Nguyễn Văn Khang

Cố vấn cao cấp/ thành viên Hội đồng Khoa học

Chuyên gia NN&VH Việt Nam,
Phó chủ tịch Hội ngôn ngữ học Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống

PGS. TS Lê Hùng Tiến

Thành viên Hội Đồng Khoa Học

PGS. TS Hoàng Anh Thi

Thành viên Hội Đồng Khoa Học

PGS. TS Đinh Hồng Vân

Thành viên Hội Đồng Khoa Học

GS. TS. Nguyễn Văn Khang

Cố vấn cao cấp/ thành viên Hội đồng Khoa học

GS. TS. Nguyễn Hòa

Thành viên Hội Đồng Khoa Học

TS. Thân Thị Mỹ Bình

Thư ký Hội Đồng Khoa Học

Huy Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ VOV2 HỆ THỐNG GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO QUỐC GIA JF ACECOOK VAJA HEID NUI TRUC VIJACA dhnn thpt bac ha