PGS. TS Hoàng Anh Thi

Thành viên Hội Đồng Khoa Học

Chuyên gia NN&VH Việt Nam,
Phó GĐ Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa VN, Trường ĐHKHXH và NV

1. Sơ lược tiểu sử

Họ và tên: Hoàng Anh Thi

Sinh ngày: 13/12/1963                   

Quốc tịch: Việt Nam 

Chức vụ: Phó GĐ Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa VN, Trường ĐHKHXH và NV

Học vị: Tiến sĩ              Năm đạt học vị: : 2001

Học Hàm: PGS            Năm phong: 2009

Email: giadinhthi@gmail.com

2. Quá trình đào tạo:

Năm 1986: Cử nhân ngành Ngữ văn tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
Năm 2001: Tiến sỹ ngành Ngôn ngữ học Đối chiếu tại trường ĐH KHXH&NV

3. Quá trình công tác:

Năm 1988 - 1995: Giảng viên Khoa Ngữ văn, ĐH Tổng hợp HN
Năm 1996 - 2012 : Giảng viên Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH và NV
Năm 2012 - nay: Phó GĐ Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa VN, Trường ĐHKHXH và NV

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học
4.1. Đề tài khoa học
4.2. Các công trình đã công bố

4.2.1. Các công trình sách 

Sách, sách chuyên khảo, giáo trình

[1] Hoàng Anh Thi. Phân tích đối chiếu liên ngữ liên văn hóa - Bài giảng cho bậc Sau đại học. Trường ĐHKHXH và Nhân văn tháng 7/2019
[2] Hoàng Anh Thi. Từ điển Nhật Việt, (Soạn chung với Nguyễn Văn Khang – Chủ biên, Lê Thanh Kim), Nhà XB Thế Giới, 2000
[3] Hoàng Anh Thi (chủ biên). Tiếng việt cơ sở cho người Nhật, Đại học Takushoku, Nhật Bản 2003

4.2.2. Các bài báo khoa học

[1] Hoàng Anh Thi. Giao tiếp liên văn hóa và dạy tiếng Việt song song dạy văn hóa Việt, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống số 11/2020
[2] Hoàng Anh Thi. Phương pháp dạy viết tiếng Việt theo chủ đề, Hội thảo quốc tế Đại học Thành Công, Đài Loan, 11/2019
[3] Chính sách ngôn ngữ của Nhật Bản và những tác động của nó. Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu – Giảng dạy Ngôn ngữ Nhật – Nhật Bản học, Đại học Hà Nội -NXB ĐHQG 10/2018
[4] Hoàng Anh Thi. Biến đổi ngữ âm trong tiếng Nhật và một số lưu ý cho người Việt học tiếng Nhật, Tạp chí Ngôn ngữ số 12 (343)/2017, tr.23-34
[5] Hoàng Anh Thi. Đặc trưng ngữ âm tiếng Nhật-tiếng Việt và lỗi phát âm của người Việt học tiếng Nhật, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học và Việt ngữ học, Trường ĐHKHXH và NV, 11/2016
[6] ホアン・アイン・ティ「日本語とベトナム語の音声単位の対照」
(Hoàng Anh Thi.  Đối chiếu đơn vị ngữ âm trong tiếng Nhật và tiếng Việt, Bài viết bằng tiếng Nhật) Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Nhật Bản học, Đại học Cao Hùng, Đài Loan, 5/2015 tr.47-53

[7] Hoàng Anh Thi. Vai trò của chữ Katakana trong cấu tạo thuật ngữ tiếng Nhật, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống số tháng 7 (225)/2014, tr.76-82

[8] Hoàng Anh Thi. Giảng dạy văn hóa Việt thông qua các bài luyện ngôn ngữ, Hội thảo Quốc tế tại Đại học Cao Hùng, Đài Loan, tháng 5/2013, tr.43-50

[9] Hoàng Anh Thi. Ngôn ngữ học văn hóa: nhìn từ tiếng Nhật và tiếng Việt, Hội thảo Quốc tế “Tiếng Việt – Những vấn đề lí luận và thực tiễn”, ĐH KHXH-NV, ĐHQGHN, tháng 11/2011, tr.795-804

[10] Hoàng Anh Thi. Đặc trưng ngữ pháp và ngữ nghĩa của các lối nói mang tính đánh giá trong tiếng Việt, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống số 10/2010

[11] Hoàng Anh Thi. Ẩn dụ “Lòng dạ” trong tiếng Việt và vài  nét so sánh với ẩn dụ tương đương trong tiếng Nhật, Hội thảo quốc tế IATV, Trường ĐHKHXH –NV – ĐHQG TP Hồ Chí Minh, 3/2011, tr.134-140

[12] Hoàng Anh Thi. Đặc trưng lịch sự - Đặc trưng văn hóa trong tiếng Nhật, Tạp chí Ngôn ngữ số 11/2007, tr. 28-39

[13] Hoàng Anh Thi. Bàn về gián tiếp và lịch sự trong tiếng Nhật, Tạp chí Ngôn ngữ số 11/2006, tr.20-32

[14] Hoàng Anh Thi. Về nhóm từ tượng thanh tượng hình trong tiếng Nhật, Tạp chí Ngôn ngữ số 8/2005

[15] Hoàng Anh Thi. Giao tiếp dị văn hóa và những ngộ nhận thường gặp trong giao tiếp giữa người Nhật và người Việt, Hội thảo Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, Trường ĐH KHXH và HN – ĐHQGHN 9/2003

[16] Hoang Anh Thi人称題名の用法を手がかりとした日越文化比較研究(A comparative Study of the Japanese and Vietnamese Culture: An Analysis of Personal Pronoun), The Bulletin of The Research Institute for Japanese Studies, Vol.3/2003, pp 75-96

[17] Hoàng Anh Thi. Nhóm từ xưng hô thân tộc trong tiếng Nhật, Tạp chí Ngôn ngữ số 9/1999, tr.43-55

[18] Hoàng Anh Thi. Các phương tiện  biểu thị tính lịch sự trong tiếng Nhật và tiếng Việt, Tạp chí Khoa học số 1/1998, Đại học Quốc Gia Hà Nội, tr.27-34

[19] Hoàng Anh Thi. Vài nét so sánh điểm khác biệt văn hóa Nhật Bản và Việt Nam thể hiện trong ngôn ngữ giao tiếp, Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản số 1/1997

[20] Hoàng Anh Thi. Một số từ tình thái câu tiếng Nhật, tiếng Việt và cách sử dụng chúng trong phát ngôn giao tiếp, Hội thảo quốc tế tiếng Việt và việc giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, Trường ĐHKHXH-NV và Viện Ngôn ngữ học, Hà Nôi 1996

[21] Hoàng Anh Thi. Aizuchi - sự hưởng ứng trong giao tiếp, một biểu hiện lịch sự trong giao tiếp tiếng Nhật, Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản, số 4/1995

[22] Hoàng Anh Thi. Một số đặc điểm văn hóa Nhật Việt qua khảo sát hệ thống từ xưng hô, Tạp chí Ngôn ngữ số 1/1995, tr.53-66
[23] Hoàng Anh Thi. Đặc điểm văn hóa Việt, Nhật trong hệ thống đại từ nhân xưng, Hội thảo Đông phương học quốc tế lần 39 tại Tokyo, Nhật Bản, 20-28/5/1994 (Bài viết bằng tiếng Anh)

 

PGS. TS Lê Hùng Tiến

Thành viên Hội Đồng Khoa Học

PGS. TS Hoàng Anh Thi

Thành viên Hội Đồng Khoa Học

PGS. TS Đinh Hồng Vân

Thành viên Hội Đồng Khoa Học

GS. TS. Nguyễn Văn Khang

Cố vấn cao cấp/ thành viên Hội đồng Khoa học

GS. TS. Nguyễn Hòa

Thành viên Hội Đồng Khoa Học

TS. Thân Thị Mỹ Bình

Thư ký Hội Đồng Khoa Học

Huy Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ VOV2 HỆ THỐNG GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO QUỐC GIA JF ACECOOK VAJA HEID NUI TRUC VIJACA dhnn thpt bac ha