PGS. TS Ngô Minh Thủy

Phó Chủ tịch thường trực Hội Đồng Khoa Học

Chuyên gia NN&VH Nhật Bản,
Chủ tịch hội đồng quản lý viện/ Viện trưởng Viện CLEF

1. Sơ lược tiểu sử
Họ và tên: Ngô Minh Thủy
Sinh ngày: 30/05/1965                   
Quốc tịch: Việt Nam 
Chức vụ: Viện trưởng, Viện nghiên cứu phát triển văn hóa, ngôn ngữ và giáo dục (CLEF)
Học vị: Tiến sĩ              Năm đạt học vị: : 2006

Học Hàm: PGS            Năm phong: 2012

Email: ngothuy@clef.vn

2. Quá trình đào tạo:

Năm 1987: tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Nga tại trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, nhận học vị thạc sỹ ngành tiếng Nga năm 1996
Năm 1994: tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh tại trường Đại học NN - ĐHQGHN
Năm 1999: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản tại trường ĐH Ngoại ngữ Tokyo- Nhật Bản, nhận học vị thạc sỹ nghiên cứu khu vực - chuyên ngành so sánh đối chiếu ngôn ngữ năm 2001 tại Trường ĐH Tsukuba- Nhật Bản, nhận học vị tiến sỹ ngành ngôn ngữ học tại Viện Ngôn ngữ học, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

3. Quá trình công tác:

Năm 1987- 1997: Giảng viên tiếng Nga tại Khoa tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQG Hà Nội
Năm 1997- 2001: Giảng viên, đi học sau đại học tại Nhật Bản tại Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo và Trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản
Năm 2001- 2005: Giảng viên chính tiếng Nhật tại Khoa NN và Văn hóa Phương Đông- Trường ĐHNN- ĐHQG Hà Nội
Năm 2005-2007: Phó Trưởng khoa, Khoa NN&VH Phương đông trường ĐHNN - ĐHQGHN
Năm 2007-2010: Trưởng khoa, Khoa NN&VH Phương đông- trường ĐHNN-ĐHQGHN
Năm 2010-2015: Trưởng khoa, Khoa NN&VH Phương đông- trường ĐHNN-ĐHQGHN; Đồng Giám đốc Văn phòng hợp tác ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Kyoto, Nhật Bản (VKCO, trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội) đến hết 3/2014
Năm 2015-2020: Phó Hiệu trưởng, trường ĐHNN-ĐHQGHN; Ủy viên / Thư ký Hội đồng Trường, Trường ĐH Việt – Nhật trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội từ năm 2017.

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

4.1. Đề tài khoa học

4.1.1 Đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì::

1. Văn phong khoa học trong tiếng Nhật/Đề tài cấp Trường (2002-2003)
2. Thành ngữ có từ chỉ động vật trong tiếng Nhật/Đề tài cấp ĐHQG (2003-2005)
3. Từ ngoại lai trong tiếng Nhật/ Đề tài cấp ĐHQG (2006-2008)
4. Thực trạng giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy (nhìn từ góc độ triết học ngôn ngữ của nhóm Bakhtin)/Đề tài cấp ĐHQG (2009-2012)

4.1.2 Đề tài, dự án, nhiệm vụ đã tham gia:

Triết học ngôn ngữ Bakhtin như là cơ sở lý luận choa việc nghiên cứu giảng dạy văn học (đề tài cấp quốc gia) (2013-2016)

 

 

4.2. Các công trình đã công bố

4.2.1. Các công trình sách 

Sách, giáo trình

1. Bộ sách giáo khoa tiếng Nhật ngoại ngữ 1 theo chương trình 7 năm, từ lớp 6 đến lớp 12, NXB Giáo dục Việt Nam, từ năm 2004- 2012.

2. Bộ sách hướng dẫn giảng dạy  Nhật ngoại ngữ 1 theo chương trình 7 năm, từ lớp 6 đến lớp 12, NXB Giáo dục Việt Nam, từ năm 2004- 2012.

3. Bộ sách tiếng Nhật dành cho học sinh trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2010.

4. Bộ sách giáo khoa, sách giáo viên và sách bài tập tiếng Nhật thí điểm ngoại ngữ 1 theo chương trình 10 năm, NXB Giáo dục Việt Nam, từ năm 2016-2020.

5. Zero kara manabu betonamugo (Sách dạy tiếng Việt cho người Nhật), NXB Shanshusha-Nhật Bản, năm 1999.

6. Traberu ga nai traberu betonamugo (Sách dạy tiếng Việt dành cho người Nhật, NXB Shanshusha-Nhật Bản, năm 2000.

Sách chuyên khảo và tham khảo

1. Nhật Bản- Đất nước, con người và văn học (CK), NXB Văn hóa,  năm 2003.
2. Thành ngữ và thành ngữ học tiếng Nhật (CK), NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2012.
3. Toàn cảnh các trường đại học Việt Nam (TK), NXB Koyu, Nhật Bản, năm 2015.

4.2.2. Các bài báo khoa học

4.2.2.1 Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài: 01

4.2.2.2 Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 21

4.2.2.3 Số báo cáo tham gia các hội nghị khoa học quốc tế: 09

4.2.2.4 Số báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước: 04 hội nghị KH lớn

 

 

PGS. TS Lê Hùng Tiến

Thành viên Hội Đồng Khoa Học

PGS. TS Hoàng Anh Thi

Thành viên Hội Đồng Khoa Học

PGS. TS Đinh Hồng Vân

Thành viên Hội Đồng Khoa Học

GS. TS. Nguyễn Văn Khang

Cố vấn cao cấp/ thành viên Hội đồng Khoa học

GS. TS. Nguyễn Hòa

Thành viên Hội Đồng Khoa Học

TS. Thân Thị Mỹ Bình

Thư ký Hội Đồng Khoa Học

Huy Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ VOV2 HỆ THỐNG GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO QUỐC GIA JF ACECOOK VAJA HEID NUI TRUC VIJACA dhnn thpt bac ha