THỰC TIỄN LUẬN NHÂN ĐẠO HỒ CHÍ MINH

Thứ Hai, 08/04/2024 04:56

Tác giả: NGÔ TỰ LẬP
Cơ quan xuất bản: Nhà xuất bản Thế giới

Năm xuất bản: 2022

Quy cách sản phẩm: Khổ 13,5 x 20 cm, bìa cứng.
Số trang: 210
Thông tin về tác phẩm: Tác phẩm của Ngô Tự Lập không phải là sách chính trị hay tiểu sử, mà là sách về tư tưởng, trong đó Hồ Chí Minh không phải là đối tượng ngợi ca mà là đối tượng nghiên cứu với tư cách nhà lập thuyết. Theo tác giả, mặc dù đã có rất nhiều sách viết về tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng gần như tất cả mới chỉ bàn về biểu hiện của tư tưởng Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh với cách mạng, Hồ Chí Minh với thanh niên, Hồ Chí Minh với giáo dục...), chứ chưa chỉ ra được nền tảng triết lý đằng sau những biểu hiện ấy. Cuốn sách của Ngô Tự Lập trả lời những câu hỏi triệt để: Hồ Chí Minh có phải là nhà tư tưởng không? Nếu có, phương pháp luận và hệ giá trị của hệ tư tưởng ấy là gì, có nguồn gốc từ đâu? Hệ tư tưởng ấy được biểu hiện như thế nào trong hoạt động chính trị và nghệ thuật của Hồ Chí Minh?
Công trình được tác giả thực hiện và công bố từng phần trong 18 năm, dựa trên nhiều nguồn tư liệu phong phú, trong đó đặc biệt là hồ sơ của mật thám Pháp trong những năm 1920.
Cuốn sách gồm 4 chương:
CHƯƠNG I: HỒ CHÍ MINH - NHÀ TƯ TƯỞNG
CHƯƠNG II: HỒ CHÍ MINH - NHÀ CHÍNH TRỊ
CHƯƠNG III: HỒ CHÍ MINH - NHÀ VĂN
CHƯƠNG IV: HỒ CHÍ MINH - NHÀ NHÂN VĂN CHỦ NGHĨA

Giá: 180,000đ
Đăng ký mua sách: https://forms.gle/LhqRvvTHiivFKsm26
Điểm sách:
https://clef.vn/vi/an-pham/vien-clef-tai-tro-xuat-ban-cuon-sach-thuc-tien-luan-nhan-dao-ho-chi-minh.html
https://phunumoi.net.vn/tac-gia-ngo-tu-lap-trong-cuon-sach-cua-toi-ho-chi-minh-la-doi-tuong-nghien-cuu-chu-khong-phai-ngoi-ca-d257261.html
https://diendandoanhnghiep.vn/thuc-tien-luan-nhan-dao-ho-chi-minh-233035.html
https://quochoitv.vn/cuon-sach-toi-chon-thuc-tien-luan-nhan-dao-ho-chi-minh
https://cand.com.vn/So-tay/Nghi-ve-thuc-tien-luan-nhan-dao-Ho-Chi-Minh-i362584/
https://www.qdnd.vn/van-hoa/sach/ket-noi-van-hoa-doc-lam-ro-gia-tri-triet-hoc-cua-tu-tuong-ho-chi-minh-728236

VĂN CHƯƠNG NHƯ LÀ QUÁ TRÌNH DỤNG ĐIỂN

VĂN CHƯƠNG NHƯ LÀ QUÁ TRÌNH DỤNG ĐIỂN

Tác giả: NGÔ TỰ LẬP
Cơ quan xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2017 (in lần thứ 3)
DỊCH VÀ DỊCH CA TỪ

DỊCH VÀ DỊCH CA TỪ

Tác giả: NGÔ TỰ LẬP
Cơ quan xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2016
THÀNH NGỮ VÀ THÀNH NGỮ HỌC TIẾNG NHẬT

THÀNH NGỮ VÀ THÀNH NGỮ HỌC TIẾNG NHẬT

Tác giả: NGÔ MINH THỦY
Cơ quan xuất bảnNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2012

THỰC TIỄN LUẬN  NHÂN ĐẠO HỒ CHÍ MINH

THỰC TIỄN LUẬN NHÂN ĐẠO HỒ CHÍ MINH

Tác giả: NGÔ TỰ LẬP
Cơ quan xuất bản: Nhà xuất bản Thế giới

Năm xuất bản: 2022

12 BÀI DÂN CA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN

12 BÀI DÂN CA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN

Tác giả: NGÔ TỰ LẬP (Tuyển chọn)
Dịch giả: NGÔ TỰ LẬP & SHINE TOSHIHIKO
Cơ quan xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2023

CHỦ NGHĨA MARX VÀ TRIẾT HỌC NGÔN NGỮ

CHỦ NGHĨA MARX VÀ TRIẾT HỌC NGÔN NGỮ

Tác giả: V.N. VOLOSHINOV
Dịch giả: NGÔ TỰ LẬP
Cơ quan xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2017 (in lần thứ 3)

Huy Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ VOV2 HỆ THỐNG GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO QUỐC GIA JF ACECOOK VAJA HEID NUI TRUC VIJACA dhnn thpt bac ha